Epekto ng kapitalismo

Ililigtas nila ang mga nagpakana ng krisis hindi ang malawak na bilang ng mamamayang biktima ng krisis. Ang lakas-paggawa na inilalapat ng manggagawa sa mga hilaw na materyales para makalikha ng bagong produkto o serbisyo ay tinatawag na value-added o dagdag na halaga.

Ngunit ang kapitalismong alam natin ay nagsimula bilang resulta ng pagbagsak ng sistemang pyudal, ang epekto ng protestantismo at ang rebolusyong industriyal. Dahil dito bumaba ang presyo, buy onetake one. Napakalaking bilang ng populasyon ng mundo ay nagugutom dahil wala silang kakayahang bumili ng pagkain.

Sa Pilipinas, ayaw ihayag ng gubyerno ang totoong bilang ng nawalan ng trabaho pero may tantyang 1.

Ano Ang Kapitalismo at Bakit Ito Mahalaga?

Pero bago natin tingnan ang pinagkaisahan nilang reseta, alamin muna natin kung ano ang sakit na ito na gusto nilang gamutin. Ang sagot sa mga tanong na ito ay masisilip natin mismo Epekto ng kapitalismo mga "prediksyon" ng mga unang marxista mula pa noong 19 siglo.

Sa pangkalahatan, nanatiling lumalaban ang uring manggagawa sa mga atake ng kapital. Pangatlo, ipagpalagay natin na "wala ng utang" sa kasalukuyan, wala na bang utang sa hinaharap?

Napakalaki ng kakayahang lumikha ng produkto ang naidagdag sa China sa nakalipas na 25 taon. Ikaw ay may 30 empleyado na kumikita ng arawang kita at malaking tip galing sa mga kostumer.

At pagkatapos ay magsimula ang kapitalistang mundo ng pakikipagkalakalan ng "pantay" na ang lahat sa mundo ng pamilihan? Sa madaling sabi, ang utang sa panahong ito ay gumawa ng tunay na halaga, ng tunay na produksyon. Ganun pa man, hindi ibig sabihin na hindi na natin araling mabuti ang kasalukuyang ebolusyon ng krisis ng kapital para masilip natin kung ano ang hinaharap.

Ano Ang Kapitalismo at Bakit Ito Sa aking tingin ay mas dadami at lalala pa ang problema sa kahirapan hanggat di natin binibigyang pansin ang ugat nito.

Ano Ang Kapitalismo at Bakit Ito Mahalaga?

Patuloy na nag-uudyok ng mga gera ang krisis ng pandaigdigang sistema kapitalista. Higit sa lahat, paano aandar ang mga pabrika ng kapitalista kung hindi sila mangungutang? Pag konti ang kapital, konti rin ang nagagawang produkto, kaya konti rin ang tubo.

Maaaring pisikal na materyal ito o hindi materyal. Ang ultimong dahilan nito ay ganap ng nasakop ng kapitalismo ang buong mundo. Parang lobo na malapit nang pumutok ang mga pautang sa pagtatayo at pagbebenta ng mga condos.

Narito ang kabalintunaan ng sistemang kapitalismo. Ang kapitalistang produksyon ay para sa ultimong layuning magkatubo. Saan sila kukuha ng pera para pambili ng hilaw na materyales, makinarya at iba pa? Kung ikaw ay isang estudyante na naghahanap ng mga pangunahing impormasyon ukol sa ekonomiks, tama ang website na iyong napuntahan.

At ganun din sa kapitalismo. Maraming nalilikhang produkto pero walang kakayahan ang manggagawa at mamamayan na bilhin ang mga ito. At ang dagdag na halagang ito ay napupunta sa manggagawa bilang sahod at sa kapitalista bilang tubo matapos maibenta ang produkto. Kung ang krisis sa utang ay nagsimula pa noong s bakit hindi pa bumagsak ang kapitalismo hanggang ngayon?

Gaya ng nangyayari rin ngayon, trilyon-trilyong dolyar ang pinagsama-samang bail out ng mga gubyerno sa kani-kanilang ekonomya sa layuning apulain ang malawakan at tuluyang pagbagsak ng sistemang kapitalista.

Nasa hindi na maiwasang tuloy-tuloy na pagbulusok ang kapitalismo. Kung kailan, hindi natin alam. M3, Agosto 30, [1] Sa ang Pilipinas ang ika pinakamalaking eksporter papuntang Amerika. Si Engels ay minsan nagsabi din na "sosyalismo o barbarismo". Tinatangka ng mga kapangyarihang imperyalista na panatilihin ang kanilang pagkakaisa at ipasa ang pasaninin ng krisis sa mga anakpawis at mga bansang di-maunlad.

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya

Ano ang mangyari sa ganitong sitwasyon? Sa kasaysayan ng makauring pakikibaka, may mga panahon na nakaramdam ng kawalan ng tiwala sa sarili ang uri: Sa di malayong nakaraan sa kasaysayan, ang krisis ng kapitalismo ay nilutas ng digmaan.

Hindi na pagreporma sa sistema ang daan para wasakin ito, gaya ng obhetibong realidad noong 19 siglo. Gaya ng nakasaad sa itaas, naturalesa ng kapital na hindi kayang bilhin ng uring manggagawa at populasyon ng kapitalistang mundo ang labis na halagang ginawa nito.

Ang resulta ng pagpupulong ito ay tinatawag na Action Program on Sustainable Development. Lumalaki ang depisit sa kalakalan at nagbubunga ito ng lumalaking panlabas na utang. Ito ang problema ng kapitalismo.Ito ang nagpapalarga sa mabilis na paghuthot ng tubo mula sa proseso ng produksyon at mabilis na akumulasyon ng kapítal mula sa proseso ng pinansyal na kapitalismo.

Sa ilalim ng patakarang neoliberal, ginagamit ng mga kapitalista ang estado para pababain ang antas ng pasahod sa lahat ng paraan. Ang mga isyung ito ay may malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas, sa kung paano paghahati-hatiin ang limitadong suplay sa pangunahing mga pangangailangan ng mga tao.

Magbibigay din tayo ng mga halimbawa ng kapitalismo, kung paano isinasagawa Ekonomiks. Abril Sa praktika, bagamat ang tendensya tungong kapitalismo ng estado ay makikita sa lahat ng bansa sa mundo, mas mabilis ito at mas makikita ito kung saan ang mga epekto ng pagbulusok-pababa ay maramdaman sa napakabangis na katangian; sa kasaysayan, sa panahon ng hayagang krisis o digmaan, sa mga lugar na lubhang mahina ang ekonomiya.

Ang mga isyung ito ay may malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas, sa kung paano paghahati-hatiin ang limitadong suplay sa pangunahing mga pangangailangan ng mga tao.

Magbibigay din tayo ng mga halimbawa ng kapitalismo, kung paano isinasagawa Ekonomiks. Abril Kapitalismo isang sistemang pang-ekonomiya na nakabatay sa malayang kalakalan at pagbukas ng komunikasyon. Mga pagpapatunay na ang ating ekonomiya ay kapitalismo, isa na ang bukas at malayang kumunikasyon sa kalagayan ng pangangalakal sa ibang karatig bansa.

Ngunit ang kapitalismong alam natin ay nagsimula bilang resulta ng pagbagsak ng sistemang pyudal, ang epekto ng protestantismo at ang rebolusyong industriyal.

ANG IMPERYALISMO SA NGAYON AT MGA EPEKTO NITO SA MAMAMAYAN

Tandaan na ang pag-usbong ng sistemang kapitalismo ay hindi naganap ng magdamag.

Download
Epekto ng kapitalismo
Rated 3/5 based on 52 review